cookies

Printing Municipal Przedszkole No. 14 in Zgierz


95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 17 (blok 77)

tel./fax 42 716 51 28

e-mail: mp14zgierz@wikom.pl
www: www.mp14zgierz.wikom.pl

Dyrektor: Dorota Grodzka

Jest to pierwsza placówka przedszkolna, którą otwarto w tym mieście po II wojnie światowej. 15 lutego 1945 roku przy ul. Średniej 3 rozpoczęto zajęcia z dożywianiem dla 100 dzieci. Następnie przeniesiono placówkę do budynku przy ul. 17-go stycznia 34 i w roku szkolnym 1946/47 otwarto w nim Państwowe Przedszkole Nr 1.
Po 35 latach z powodu złego stanu budynku przeniesiono przedszkole do nowo wybudowanego bloku nr 77 przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 17, w którym na całym parterze urządzono pomieszczenia tylko do celów przedszkolnych. W maju 1980 roku przedszkolu nadano nr 14. Obecnie placówka nadal mieści się w bloku mieszkalnym.

BIP

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Zgierza.