cookies

Printing Szkoły podstawowe

W Zgierzu funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza):

 oraz jedna szkoła społeczna (integracyjna niepubliczna):

 

 ***

REKRUTACJA do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz odbywa się w kwietniu każdego roku - więcej.

Z końcem 2010 r. w zgierskich publicznych szkołach podstawowych została wdrożona PLATFORMA OŚWIATOWA w ramach realizacji projektu "Budowa Platformy Usług Edukacyjnych w Mieście Zgierz" w ramach MSSDI (prezentacja projektu). Szczegółowe informacje

Zobacz też: Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN

***

ARCHIWUM

Doposażenie zgierskich szkół podstawowych (2013 r.)