cookies

Printing Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków


95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 2

tel. 42 716 41 87, fax 42 715 02 33

e-mail: sp3@miasto.zgierz.pl
www: http://www.sp3.miasto.zgierz.pl/

Dyrektor: Anna Duda

W starej kronice z lutego 1906 r. znajdują się pierwsze wzmianki o szkole, kiedy to przedstawiciele gminy mariawickiej wystąpili do władz rosyjskich o powołanie szkoły wyznaniowej. Początkowo miała tylko cztery oddziały; mieściła się przy ulicy Słowackiego.

II wojna światowa przerwała normalną pracę szkoły. Jej nauczyciele podjęli jednak konspiracyjne nauczanie. W czasie wojny sztandar, ufundowany w latach dwudziestych, ukrywany na strychu, wpadł w ręce Niemców. Został wywieziony z Polski. Odnaleźli go żołnierze zdobywający Berlin. Obecnie jest przechowywany w Muzeum Miasta Zgierza.

W roku 1966 szkoła uzyskała nową siedzibę przy ulicy Szczawińskiej 2.

BIP 

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Zgierza.