cookies

Printing Gymnasiums

W Zgierzu funkcjonują 3 gimnazja publiczne (jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza):

oraz niepubliczne: