cookies

Printing Gimnazja

W Zgierzu funkcjonują 3 gimnazja publiczne (jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierza):

oraz niepubliczne:

 ***

! Od roku szkolnego 2016/2017 REKRUTACJA do publicznych gimnazjów odbywa się w czerwcu, zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty (w poprzednich latach rekrutacja odbywała się w marcu każdego roku).

Z końcem 2010 r. w zgierskich publicznych gimnazjach została wdrożona PLATFORMA OŚWIATOWA w ramach realizacji projektu "Budowa Platformy Usług Edukacyjnych w Mieście Zgierz" w ramach MSSDI. Szczegółowe informacje

Zobacz też: Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN

***

ARCHIWUM

W roku szkolnym 2011/2012 według nowych zasad zostanie przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012