cookies

Printing Szkoły ponadgimnazjalne

 

Szkoły publiczne:

Szkoły niepubliczne:

 

***

! Od roku szkolnego 2016/2017 REKRUTACJA do publicznych szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w czerwcu, zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty (w poprzednich latach rekrutacja odbywała się w kwietniu każdego roku).

Z końcem 2010 r. w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta została wdrożona PLATFORMA OŚWIATOWA w ramach realizacji projektu "Budowa Platformy Usług Edukacyjnych w Mieście Zgierz" w ramach MSSDI. Szczegółowe informacje

Gmina Miasto Zgierz jako jedna z nielicznych gmin w województwie łódzkim może pochwalić się własnym Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym (jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Zgierza).

Zobacz też: