cookies

Printing Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka


95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91

tel. 42 715 07 44, fax 42 715 07 34

e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
www: www.ekonomik.miasto.zgierz.pl

Dyrektor: Liliana Lipińska

- Liceum Ogólnokształcące z oddziałem integracyjnym
- Liceum Profilowane
- Technikum
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Szkoła Policealna

Internat - tel. 42 716 59 36
95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu