cookies

Printing Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II


95-100 Zgierz, pl. Jana Kilińskiego 8

tel./fax 42 719 08 66

e-mail: zzspzgierz@op.pl
www: http://www.zzsp.miasto.zgierz.pl/

Dyrektor: Eugeniusz Jacel

- Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Profilowane
- Technikum
- Technikum Uzupełniające
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Szkoła Policealna

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu