cookies

Printing Specjalny Ośrodek Wychowawczy


95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 46

tel./faks: 42 719 08 61, tel. 42 715 25 67

e-mail: sowzgierz@tlen.pl
www: www.sowzgierz.eu

Dyrektor: Klaudia Szembek

Placówka prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny, w tym również w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych i letnich ferii szkolnych.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, która wymaga stosowania specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych ze względu na występującą niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W skład Ośrodka wchodzą cztery grupy wychowawcze obejmujące opieką dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

W ośrodku zapewniona jest opieka pedagogiczna, psychologiczna, medyczna.

Ośrodek posiada: świetlice, stołówkę, salę bilardową.

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu