cookies

Printing Children's House


95-100 Zgierz
Dąbrówka Strumiany - ul. Cegielniana 1

tel. 42 717 82 13
fax 42 717 84 28

e-mail: dom.dziecka@gmail.com

Dyrektor: Krystyna Wojtczak

Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu