cookies

Printing Municipal Committee Problem Solving Drinks


95-100 Zgierz, ul. ks. J. Popiełuszki 3a (pok. 5)
budynek Straży Miejskiej

tel. 42 714 31 75

przyjmowanie wniosków o pomoc w leczeniu odwykowym, kierowanie spraw lekarzy biegłych do Sądu Rejonowego w Zgierzu, kontakt z rodzicami.