cookies

Printing District Family Assistance Center


95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a (Starostwo Powiatowe)

tel. 42 719 06 33
fax 42 719 09 53

e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl
www: www.pcpr.powiat.zgierz.pl

Dyrektor: Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Zadania PCPR

W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje m.in.: