cookies

Printing Help in Lodz

  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży

Łódź, ul. Wólczańska 23,
tel. 042 630 24 87
Czynna: pon.- pt. 8.00 - 18.00

  • Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej - Poradnia Antynikotynowa

Łódź, ul. Piotrkowska 102,
tel. 042 633 26 12
Czynny:
pon. - pt. 10.00 - 18.00

  • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii

Łódź, ul. Piotrkowska 67,tel. 042 632 75 40
Czynny:
pon. - pt. 10.00 - 18.00 m.in. punkt konsult.-informacyjny, terapia dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią

  • Fundacja "Arka"

Łódź, ul. Kopernika 37,
tel. 042 637 55 59
Czynna:
pomoc osobom uzależnionym pon., pt. 9.00 - 18.00 wt. - czw. 9.00 - 16.0

  • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Powrót z U"

Łódź, ul. Więckowskiego 13,
tel. 042 632 50 69
Czynne:
pon. - pt. godz. 12.00 - 18.00 m.in. konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych narkomanią

  • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Łódź, ul. Narutowicza 54/8,
tel. 042 639 85 11
m.in. problem zagrożenia wpływ emdestruktywnych grup kultowych - sekty