cookies

Printing Fundacje

 

Fundacja jest to instytucja realizująca zadania społeczne nie mające charakteru działalności gospodarczej (np. naukowe, oświatowe, sportowe, socjalne), które w akcie fundacyjnym określił założyciel (fundator), przeznaczając na tę działalność odpowiedni majątek. Fundacje mogą być ustanowione tylko w celu realizacji zadań społecznych lub gospodarczych użytecznych i zgodnych z podstawowymi interesami Polski. Instytucje typu fundacji istniały już od starożytności, jednak ich istotny rozwój nastąpił w XX w., przyczyniło się do tego nowe ustawodawstwo podatkowe, zgodnie z którym utworzenie fundacji lub wpłata na konto fundacji już istniejącej umożliwia wyłączenie kwoty wydanej na ten cel spod opodatkowania, a ponadto umożliwia niższe opodatkowanie pozostałej części majątku. Fundacje spełniają ważną rolę w finansowaniu nauki, oświaty i kultury.