cookies

Printing Inne

W tej części serwisu znalazły się organizacje zajmujące się wieloma dziedzinami życia społeczno-ekonomicznego.

Są wśród nich instytucje niosące pomoc społeczną i zdrowotną. Wymienione zostały również społeczne komitety, które zajmują się renowacją i odbudową miejsc pamięci oraz zabytków.

Są tu także organizacje, które zrzeszają ludzi związanych zawodowo oraz mających wspólne wspomnienia, doświadczenia i zainteresowania.

Niektóre z nich zajmują się sferą życia religijnego.