cookies

Printing Municipal Workers Union of Culture and Art

95-100 Zgierz, ul. Łódzka 5

tel. 42 716 34 12, 42 715 31 95

Zarząd: Ewa Lech, Jadwiga Zachor, Dorota Abramczyk

MZZPKiSZ powstał w 1993 r. Zrzesza pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury. Związek jest członkiem ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki z siedzibą w Warszawie.