cookies

Printing Society for the Protection of Cultural Zgierz

95-100 Zgierz, ul. Szeroka 3

tel. 694 32 44 21

e-mail: tokz@free.ngo.pl
www: http://tokz.free.ngo.pl/

Prezes: Mażenna Gruszecka

Towarzystwo zajmuje się ochroną zabytków kultury materialnej i niematerialnej, edukacją regionalną, upowszechnianiem wiedzy na temat zgierskiej społeczności żydowskiej, rozwojem życia kulturalnego.

Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Nr konta bankowego: 59 1240 3057 1111 0000 3439 1637