cookies

Printing "Gazeta bez cenzury"

Redakcja

95-100 Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 (Hale Targowe)

tel./fax 42 719 04 05

e-mail: bez_cenzury@poczta.fm
e-mail: red.bez@op.pl

Redaktor Naczelny: Jerzy Frankiewicz
Z-cy Redaktora Naczelnego: Andrzej Zając, Mirosław Kolenda

Pismo bezpłatne.

Dyżury redakcyjne - w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00

Wydawca: Stowarzyszenie Obywatelskie (Zgierz, ul. 1 Maja 40A).

Skład i druk: Studio Projektowe SET

Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2004 r.