cookies

Printing On Earth, Zgierska Street

Redakcja

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4 (pokój 20 Urzędu Gminy Zgierz)

tel. 42 716 25 15 w. 243
fax 42 716 45 54

e-mail: gazeta@gmina.zgierz.pl
www: www.gmina.zgierz.pl

Bezpłatny miesięcznik

Wydawca: Gmina Zgierz - jednostka samorządu terytorialnego

Redaktor Naczelna - Małgorzata Klauzińska

Monitor Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz