cookies

Printing Stowarzyszenia i kluby sportowe

Podstawowymi jednostkami, które realizują zadania gminy w zakresie kultury fizycznej są kluby i stowarzyszenia sportowe, które prowadzą działalność przede wszystkim szkoleniową, wychowawczą i biorą udział w rozgrywkach poszczególnych związków sportowych na różnym szczeblu. Działalność szkoleniowa obejmuje różne dyscypliny sportu oraz bardzo dużą liczbę dzieci i młodzieży.

 

Zobacz też: http://www.dlakibica.pl/