cookies

Printing Sokol

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 19

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Wikipedia)

Artykuł Grzegorza Karolaka pt. "Historia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zgierzu"