cookies

Printing Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 19

e-mail: tgsokolzgierz@gmail.com
http://www.sokolzgierz.pl/

sekcje: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy

Uchwałą Nr VIII/58/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2007 r. otrzymało tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" w Zgierzu powstało w 1907 roku. Działalność swoją oparło o założenia ruchu Sokolstwa Polskiego powstałego w 1867 roku we Lwowie. Do 1939 roku "Sokół Zgierski" był znaczącą organizacją sportowo-patriotyczną w naszym mieście. Skupiał młodzież i starszych, którzy pod jego sztandarem znajdowali możliwość. fizycznego i duchowego rozwoju, odnosząc się z szacunkiem do polskiej tradycji i patriotyzmu narodowego.

W "Sokole" uprawiano gimnastykę zbiorową lekkoatletykę i szermierkę. Wyróżniającą się dyscypliną sportową była piłka nożna. Drużyna piłkarska prowadziła rozgrywki w klasie "A", która była odpowiednikiem dzisiejszej drugiej Ligi. Mecze na boisku "Sokoła" gromadziły liczne rzesze publiczności i sympatyków naszego Towarzystwa. Pielęgnowano też życie towarzyskie i spotkania rodzinne.

Wybuch wojny w 1939 roku przerwał ten stan rzeczy. Po zakończeniu drugiej wojny światowej działalność "Sokoła" była zakazana. Dopiero w 1989 roku pozostała przy życiu grupa przedwojennych "Sokołów" i sympatyków pamiętających przyjazną atmosferę wokół tego zasłużonego Towarzystwa - z trudem doprowadziła do reaktywowania "Sokoła". Ponieważ wszystkie zasoby "Sokoła" - pamiątki i archiwalia przepadły (boisko było już zawłaszczone) - musiano zaczynać od nowa. Dzięki jednak wytrwałości i uporowi entuzjastów "Sokół" zaczął stopniowo odżywać i nawiązywać do chlubnych tradycji.

Dziś "Sokół" działa już w kilku szkołach: w Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza, w Zespole Szkół nr 1 ("Ekonomik"), w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3.

W swoim czasie działał również w Zespole Szkół Budowlanych. Dorobił się również sprzętu sportowego i zakupił kilka stołów do gry w tenisa stołowego. Korzysta z tegoż sprzętu także młodzież szkolna, która pod nadzorem instruktorów, bierze czynny udział w sekcjach: tenisa stołowego, piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", co roku organizuje zawody sportowe z udziałem kilku drużyn - z okazji świąt narodowych - 3 Maja, 11 Listopada. Organizuje również Turnieje Noworoczne i inne okolicznościowe imprezy gromadzące młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Młodzież nasza uczestniczy także w zawodach prowadzonych przez TKKF.

O ile przedwojenny "Sokół", znany był głównie "poprzez piłkę nożną", to obecnie specjalnością naszą jest tenis stołowy. Tenisiści nasi od kilku lat biorą udział w Wojewódzkiej Lidze Amatorów, promując Zgierz w całym naszym regionie. Dorobiliśmy się już trzech zespołów tenisa stołowego. Na 42 startujące drużyny "Sokoli" nasi zajmują znaczące lokaty: w pierwszej lidze II, a w drugiej V i VIII miejsce.

Z inicjatywy prezesa "Sokoła" Kazimierza Głowackiego, w 2001 roku zorganizowano w Zgierzu po raz pierwszy. Międzynarodowe Mistrzostwa Związku Sokolstwa w tenisie stołowym z udziałem 90 startujących. Poza drużynami z całego kraju, w zawodach wzięli udział tenisiści - "Sokoli" z naszych dawnych Kresów Wschodnich oraz z Austrii. Zgierzanie zajęli drużynowo pierwsze miejsce w kategorii kobiet i mężczyzn. Startowało 53 naszych zawodników. Wzorując się na Zgierskim "Sokole" - podobne mistrzostwa w latach następnych przeprowadziło "Gniazdo Sokole" w Brwinowie (koło Warszawy), w Gniewkowie (koło Poznania) i w Częstochowie.

Z Pocztem sztandarowym, nasi członkowie biorą udział w uroczystościach organizowanych przez władze naszego Miasta i Powiatu takich jak: Narodowe Święto Niepodległości, 3-Maja, 100 Straconych (20 marca), 1 i 17 Września, 15 Sierpnia - Dzień Wojska Polskiego i Cudu nad Wisłą oraz w uroczystościach organizowanych przez Związek Sybiraków i Kombatantów Armii Krajowej.

Dla członków "Sokoła" i ich rodzin, co roku organizujemy "Wieczornicę Niepodległościową" ze śpiewaniem pieśni legionowych i przypomnieniem kart naszej historii. Organizujemy również dla naszych członków i ich rodzin Wigilię z udziałem księdza i naszych gości. W imprezach tych pomaga nam młodzież włączając się w przygotowanie części artystycznej i drobny poczęstunek.
Młodzież nasza, co roku bierze udział w warcie Wielkanocnej przy grobie Chrystusa, a także w procesji Bożego Ciała. Do lokalu "Sokoła" przychodzi młodzież ze szkół: ZS nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz SP 4.

W ramach godzin wychowawczych zapoznajemy młodzież z historią ruchu "Sokolego", z historią Polski oraz z historią naszego Miasta. Prowadzimy także pogadanki dotyczące prawidłowego i patriotycznego wychowania młodego pokolenia.

Gniazdo nasze zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Częstochowy i Lichenia, gdzie w Sanktuarium Maryjnym umieszczono trwałą tabliczkę z napisem "Sokół - Zgierz". Byliśmy też w Austrii na zaproszenie "Wiedeńskiego Sokoła" w ramach obchodów dni Polskich w Austrii. Uczestniczyliśmy tam w turnieju tenisa stołowego, zdobywając puchar. Podarowaliśmy też drzewiec dla ich nowego sztandaru.

W działalności naszej staramy się propagować nasze miasto, przez zamieszczanie artykułów o "Zgierskim Sokole" w prasie ogólnopolskiej: "Nasz Dziennik" i warszawski miesięcznik "Nowe Państwo". Jako jedyni w naszym mieście, z okazji "Roku Rodziny" urządziliśmy w sali "Ekonomika" przy pełnej frekwencji stosowną uroczystość. Zagadnienia wychowawcze są zawsze w najbliższym kręgu działań naszego Towarzystwa.

Członek naszego Zarządu Ireneusz Gust opracował nuty do piosenki "Stary młynarz ze Zgierza". Melodia ta stała się hejnałem naszego Miasta.

O "Zgierskim Sokole" została wydana obszerna, wysoko oceniona praca magisterska napisana przez Krzysztofa Barylskiego - studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

"Sokół" nasz po reaktywowaniu w 1990 roku na trwale wrósł w historię i atmosferę naszego Zgierza. W 2007 roku obchodzono uroczyście jubileusz 100-lecia niestrudzonej działalności.

--------------------------------------------------

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Wikipedia)

Artykuł Grzegorza Karolaka pt. "Historia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zgierzu".