cookies

Printing Zgierski Klub Sportów Wodnych

 

95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 56/60 lok. 47

tel. 42 716 63 64, 695 605 910

e-mail: biuro@zksw.pl
www: http://zksw.pl; Facebook

Zgierski Klub Sportów Wodnych powstał w wyniku przekształcenia się Klubu Żeglarskiego "Kotwica" Ligi Obrony Kraju w samodzielne stowarzyszenie kultury fizycznej, jest kontynuatorem tradycji K.Ż. "Kotwica".

K.Ż. "Kotwica" LOK powstał w 1955 r. Założycielami Klubu byli nieżyjący już Andrzej Jóźwiak i Zdzisław Wawrzyniak. Klub otrzymał od ZW LOK 3 kajaki żaglowe i jeden bączek. W krótkim czasie zbudowano 3 łodzie żaglowe "Pirat" oraz 2 łodzie " Motyl". Na tym sprzęcie rozpoczęto szkolenie żeglarskie. 

Przekształcenie Klubu w samodzielne stowarzyszenie odbyło się 15.10.2000 r. W roku 2001 Klub prowadził działalność szkoleniową wykorzystując sprzęt i urządzenia Stanicy Wodnej w Duninowie.

Klub prowadzi szkolenia motorowodne na wszystkie stopnie i licencje oraz szkolenia żeglarskie (na stopień żeglarza i sternika jachtowego).