cookies

Printing Materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej 180 rocznicy podpisania "Umowy Zgierskiej" oraz rodzinie Zachertów

Muzeum Miasta Zgierza, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
Zgierz, październik-listopad 2001 r.

--------------------------------------------------

Muzeum Miasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza opracowały do druku teksty referatów wygłoszonych na sesji popularno-naukowej zorganizowanej w dniu 5 października 2001 r. w 180 rocznicę podpisania "Umowy Zgierskiej" - inicjującej rozwój osad włókienniczych w Królestwie Polskim.

Sesji towarzyszyła uroczystość podpisania umowy w współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Zgierz a Gminą Supraśl. Postacią łączącą oba miasta był Wilhelm Fryderyk Zachert współtwórca największych fabryk włókienniczych w pierwszej połowie XIX w. w Zgierzu, a po Powstaniu Listopadowym w Supraślu.

Jednocześnie w salach wystawowych Muzeum Miasta Zgierza została otwarta wystawa "Z albumu rodzinnego Zachertów" ilustrująca dzieje tej rodziny w Zgierzu i Supraślu. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Janowi Andrzejowi Zachertowi za udostępnienie materiałów z archiwum rodzinnego.

--------------------------------------------------

Referaty:

  • "Umowa Zgierska i początki przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim" - prof. dr hab. Stefan Pytlas (Uniwersytet Łódzki)
  • "Zaangażowanie rodziny Zachertów w rozwój życia religijnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu w XIX stuleciu" - ks. Marcin Undas (proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu)
  • "Rodzina Zachertów i jej wkład w rozwój przemysłowy Zgierza" - dr Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
  • "Zgierskie inspiracje Zachertów w powstaniu ośrodka włókienniczego w Supraślu" - mgr Edyta Rucińska (Collegium Suprasliense Uniwersytet w Białymstoku)
  • Pozycja dostępna w Muzeum Miasta Zgierza