cookies

Printing Urzędy i Instytucje

 

Zgierz pełni nie tylko rolę miasta satelickiego, wchodzącego w skład liczącej ponad milion mieszkańców Aglomeracji Łódzkiej, ale jest również ośrodkiem administracyjnym rangi rejonowej.