cookies

Printing With the history of Zgierz

Opracowała: Leokadia Więckowska
Wydawcy: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza

--------------------------------------------------

Wstęp

Wiedza o przeszłości własnego regionu i miasta jest niezmiernie ważnym czynnikiem uświadomienia społecznego. Upowszechnieniu jej służą przede wszystkim książki. Liczba publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących dziejów Zgierza jest jednak bardzo skromna. Niniejsze opracowanie nie zawiera systematycznego wykładu historii Zgierza, jest to zestawienie zdarzeń i zjawisk, ułożony chronologicznie przegląd ważniejszych wydarzeń historycznych od czasów najdawniejszych do roku 1983. Daje ono rozbity wprawdzie na fakty, ujęty w pewien schemat, niemniej wyraźnie zarysowany obraz rozwoju miasta i społeczeństwa. Ma ułatwić przypomnienie sobie lub sprawdzenie pod odpowiednią datą faktów z dziejów Zgierza. Korzystać z opracowania mogą w szczególności pracownicy kulturalno-oświatowi, nauczyciele i młodzież szkolna.

W związku z brakiem nowoczesnych, szczegółowych i obszerniejszych opracowań poszczególnych epok dziejów miasta, decydujących dla periodyzacji i prawidłowego oświetlenia faktów, w wielu wypadkach pojawiły się trudności z ich doborem i właściwym ustawieniem. Brak niekiedy konkretnych dat i faktów powodował, że niektóre wydarzenia są opisywane pod datami ramowymi jako zjawiska i procesy historyczne.

Jeśli idzie o zakres terytorialny pracy to obejmuje ona w zasadzie sam Zgierz, w nielicznych tylko przypadkach, przede wszystkim w części dotyczącej pradziejów miasta, ze względu na zbyt szczupłe wiadomości, rozszerza się jeszcze na obszar obecnej gminy Zgierz. W związku z opisanymi wyżej trudnościami, mimo starań, by "kalendarium" swą treścią obejmowało najważniejsze momenty w dziejach Zgierza, autorka zdaje sobie sprawę z braków niniejszej pracy i z tego, że w obecnej formie są to raczej materiały pomocnicze do kalendarium dziejów miasta.

Pozycja dostępna w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu