cookies

Printing Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej

Placówka Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel./fax 42 716 10 94
e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www: www.psouu.miasto.zgierz.pl