cookies

Printing Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Placówka Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a (Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne)
tel./fax 42 716 68 87
e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www: www.psouu.miasto.zgierz.pl