cookies

Printing Monuments

Wykaz zabytków sporządzony na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego
(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)

 • kościół rzym.-kat. par. p.w. św. Katarzyny - pl. Jana Pawła II nr 1 (1910-14, 1920-24)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 4 (1820-30)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 5 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 7 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 9 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 16 (drewn. 1816 r.)
 • dom - ul. Dąbrowskiego 21 (1820-30)
 • zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy Długiej (1 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Długa 14 (1 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Długa 16 (1820-30)
 • dom - ul. Długa 18 (poł. XIX w.)
 • dom - ul. Długa 33 (1820-30)
 • dom - ul. Długa 34 (2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Długa 45 (drewn. poł. XIX w.)
 • dom - ul. Dubois 4 (drewn. 1830 r.)
 • dom - ul. Dubois 9 (drewn. 1830 r.)
 • zespół urbanistyczno-architektoniczny placu - pl. Kilińskiego (XIX w.)
 • dom - pl. Kilińskiego 8 (poł. XIX w.)
 • dom - pl. Kilińskiego 13 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Łęczycka 6 (1820-30)
 • dom - ul. Łęczycka 12 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Łęczycka 13 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy - ul. 1 Maja (XIX w.)
 • dom - ul. 1 Maja 23 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. 1 Maja 25 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. 1 Maja 27 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. 1 Maja 37 (ok. 1830 r.)
 • dom - ul. Narutowicza 8 (drewn. 2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Narutowicza 15 (2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Narutowicza 29 (2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. ks. Popiełuszki 7 (2 poł. XIX w.)
 • dom - ul. Łódzka 5 (dawniej ul. Rewolucji 1905) (1830 r.)
 • d. karczma - pl. Jana Pawła II (dawniej Stary Rynek 3) (1 poł. XIX w.)

Zgłoś dewastacje zabytków