cookies

Printing Zbigniew Adam Jagodziński

 

Prof. dr hab. med. - ur. 24.12.1929 r. w Łodzi

specjalista: neurochirurg

główne kierunki działalności naukowej i specjalności: patofizjologia krążenia mózgowego i metabolizmu energetycznego mózgu w warunkach wtórnego urazu, ciasnota śródczaszkowa po mechanicznym urazie mózgu

miejsce pracy i stanowisko: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu Oddział Neurochirurgii - specjalista konsultant

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia - Akademia Medyczna w Łodzi (1953); dr - Akademia Medyczna w Łodzi (1966); dr hab.- Akademia Medyczna w Łodzi (1976); prof. (tytuł) - 1989; prof. (stanowisko) - 1989

całkowita liczba publikacji: 85, w tym książek - 3 rozdziały; liczba wypromowanych doktorów - 4

specjalizacje: specjalizacja II st. - neurochirurgia - Akademia Medyczna w Łodzi (1965)

najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: konsultant wojewódzki dla woj. sieradzkiego ds. neurochirurgii (1981-1998)

najważniejsze wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984); Złoty Krzyż Zasługi (1969); Odznaka "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia" (1971)

przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów - członek (od 1964); członek Kom. Nauki Zarządu Głównego (1966-1978); Congres of Neurological Surgeons USA - członek korespondent (od 1987); Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (od 2001)

inne informacje: członek kolegium redakcyjnego "Neurol. Neuroch. Polskiej" (od 1987); badania nad metabolizmem energetycznym ischemią i niedotlenieniem mózgu w ciężkim urazie mózgowym

inne zainteresowania: historia idei, filozofia; uprawianie ogrodu; szachy

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000" oraz "Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl