cookies

Printing Jerzy Nastalczyk

 

Technik tkacz - ur. 23.11.1948 r. w Zgierzu

wykształcenie, zawód, absolwent, zatrudnienie: średnie; technik technolog; Technikum Włókiennicze w Zgierzu; Zakłady Przemysłu Wełnianego "ZELTOR" S.A. - kierownik działu organizacyjno-prawnego

najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową: nastawiacz maszyn Tkalni ZPW "ZELTOR" S.A. (1967-1986)

działalność samorządowa - stanowiska, funkcje, osiągnięcia: radny Rady Miasta Zgierza z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej II, III i IV kadencji (od 1994); Komisja Statutowo-Prawna RMZ - przewodniczący (od 1998); Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich - członek (od 1998)

staż działalności samorządowej: od 1994 r.

przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - członek (od 1980)

zainteresowania: gromadzenie przepisów prawnych

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl