cookies

Printing Zbigniew Zapart

 

Technik chemik - ur. 01.04.1951 r. w Zgierzu

wykształcenie, zawód, absolwent, zatrudnienie: średnie; technik chemik; Technikum Chemiczne w Zgierzu

najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową: Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" S.A. - dyspozytor przedsiębiorstwa (1981-83), kierownik magazynu surowców (1983-1985), starszy mistrz w Wydziale Produkcji; Prezydent Miasta Zgierza III kadencji (1998-2002)

działalność samorządowa - stanowiska, funkcje, osiągnięcia: radny Rady Miasta Zgierza z ramienia Sojuszu Lewicy demokratycznej II, III i IV kadencji (od 1994); Przewodniczący Zarządu Miasta Zgierza III kadencji (1998-2002); Wiceprzewodniczący RMZ II kadencji (1994-1998); Klub Radnych SLD - przewodniczący (1994-1998); Komisja Inicjatyw Gospodarczych - wiceprzewodniczący (1994-1998); coroczne Forum Inwestycyjno-Gospodarcze Zgierz pod honorowym patronatem Prezydenta RP (1999-2002); Nagroda Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa za promocję miasta na targach Investcity 1999; finał I etapu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (2000-2002)

staż działalności samorządowej: od 1994 r.

najważniejsze wyróżnienia: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (1995); Złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2002); Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (2001)

przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Polski Czerwony Krzyż - członek Klubu Honorowych Dawców Krwi (od 1981); SdRP/SLD - przewodniczący Organizacji Miejskiej (1990-2003); Związek Harcerstwa Polskiego - instruktor (od 1970)

zainteresowania: fotografia, filatelistyka, turystyka

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl