cookies

Printing Ośrodek Pomocy Dydaktycznej

 

95-100 Zgierz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
(przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady)

tel. 42 716 27 65

Czynny przez 4 dni w tygodniu w godz. 15-18.

Na zasadach wolontariatu nauczyciele (emeryci i czynni zawodowo) oraz studenci pomagają w odrabianiu lekcji i w nauce uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach: plastycznym, informatycznym, wokalno-muzycznym i tanecznym. Mogą liczyć również na pomoc psychologiczną i podzielić się swoimi troskami i kłopotami.

Ośrodek działający od 2000 r. współpracuje z Teatrem Muzycznym, Teatrem im. Stefana Jaracza, Teatrem Wielkim w Łodzi.

Na podstawie:
"Ilustrowany Tygodnik Zgierski" Nr 49
02-08.12.2008 r.