cookies

Printing Zgierz w liczbach

GUS publikuje informacje od 1995 r. z zakresu: budżetu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, inwestycji, kultury i sztuki, leśnictwa, ludności, narodowego spisu powszechnego, ochrony zdrowia i opieki społecznej, podziału terytorialnego, przemysłu i budownictwa, rolnictwa, rynku pracy, ochrony środowiska, turystyki itd.

Portret Gminy Miasto Zgierz (plik pdf)

Bank Danych Lokalnych

Urząd Statystyczny w Łodzi

***

"Zgierz w liczbach" (serwis non-profit "Polska w Liczbach")