cookies

Printing IV Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie

Proszę kliknąć na miniaturę zdjęcia, a zostanie wyświetlone w powiększeniu. Naciskając przycisk ‘Esc’ (escape) okno ze zdjęciem zostanie zamknięte, do tego samego celu służy przycisk (link) ‘close’ w galerii. W nowym oknie, w którym wyświetlane jest wybrane zdjęcie istnieje możliwość obejrzenia pozostałych zdjęć z galerii. Do tego celu służą przyciski (linki) nawigacji 'next' – następne zdjęcie, oraz 'previous' – poprzednie zdjęcie.

IV Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie

W dniach 22-23 mar­ca 2014 r. w Hali MOSiR Zgie­rzu (ul. Wschodnia 2) od­by­ły się IV Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łucz­nic­twie (do lat 15), któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem był KS "Boruta" Zgierz (wyniki).