Podsumowanie działalności Urzędu Miasta Zgierza w 2011 r.

Prezentacja liczy 96 slajdów, podzielonych na cztery sekcje, każda sekcja liczy 24 zdjęcia, by przejść do kolejnych sekcji ze slajdami proszę użyć przycisku "Next Page" znajdującego się w dolnej części prezentacji (widocznego po najechaniu kursorem myszy), w trybie autoprezentacji kolejne sekcje wczytywane są automatycznie!

:: ©2012 Urząd Miasta Zgierza - Paweł Stankowski