Informacja Prezydenta Miasta Zgierza
o najważniejszych inwestycjach, pozyskanych środkach zewnętrznych
i wydarzeniach kulturalnych w 2012 r.

Prezentacja liczy 71 slajdów, podzielonych na 6 sekcji.
Aby uruchomić pokaz zdjęć należy kliknąć w górnym prawym rogu przycisk "PLAY".
Aby przejść do kolejnych części prezentacji (sekcji) należy kliknąć przycisk "NEXT PAGE"