cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

12/12/13

Oficjalne przekazanie placu budowy


Wczoraj tj. 11 grudnia 2013 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy zadania pn.: "Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu" wykonawcy - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "STEINBUDEX - J.M."

Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

W ramach niniejszego zadania rewitalizacji zostanie poddana północno-wschodnia i południowo-wschodnia część placu Jana Kilińskiego, w ramach której zostanie wykonany następujący zakres prac:

  • przebudowa nawierzchni, wykonanie elementów małej architektury, ściany oporowej z zachowaniem obecnego spacerowo-rekreacyjnego charakteru miejskiej przestrzeni publicznej,
  • modernizacja (poprzez ułożenie nowej nawierzchni) północnej, wschodniej i południowej jezdni we wschodniej części Placu Kilińskiego, wraz z wymianą chodnika z utworzeniem nowych miejsc parkingowych,
  • przebudowa południowego i wschodniego chodnika wokół ul. Długiej, 1 Maja i Placu Kilińskiego,
  • upamiętnienie Rajmunda Rembielińskiego założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce oraz tzw. Umowy Zgierskiej,
  • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami świetlnymi we wschodniej części placu Kilińskiego (z zachowaniem obecnego oświetlenia ulicznego),
  • rewitalizacja zieleni parkowej znajdującej się na obszarze opracowania wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Poprzednia strona: O projekcie
Następna strona: Postępowania w projekcie

Print this page