cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

02/14/14

Informacja dla Mieszkańców Miasta Zgierza


Dostrzegając konieczność korekty formy muru oporowego, który zgodnie z założeniami projektu budowlanego ma upamiętnić początki przemysłu włókienniczego na ternie województwa łódzkiego i jego założyciela Rajmunda Rembielińskiego, Gmina Miasto Zgierz wystąpiła ze stosownym wnioskiem do Konserwatora Zbytków.
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Decyzją (zezwalającą na zmianę formy muru oporowego) Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.01.2014 r. wykonawca w dniu 08.02.2014 r. dokonał przedmiotowej zmiany.

Niniejsza zmiana została wykonana przez wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z tym nie było konieczności poniesienia z budżetu miasta Zgierza żadnych dodatkowych kosztów.

Zaznaczyć należy przy tym, że przeprowadzona korekta formy była realizowana nie tylko w oparciu ww. decyzję, ale także była wynikiem bieżącego monitorowania postępów budowy w tym stanowiła reakcję na pojawiające się głosy mieszkańców i ich oczekiwania, co do docelowego wyglądu Placu Kilińskiego.


Poprzednia strona: O projekcie
Następna strona: Postępowania w projekcie

Print this page