cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

04/18/13

Przetarg rozstrzygnięty


W dniu 16 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Najwięcej punktów pod względem kryterium oceny ofert - ceny otrzymała firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi i tym samym jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. (Wybór oferty)


Poprzednia strona: O projekcie
Następna strona: Postępowania w projekcie

Print this page