cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Senator Adam BielaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Senator Adam Biela

(ur. w 1947 r.) polski polityk, psycholog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poseł na Sejm III kadencji, senator V i VI kadencji, rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1992 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1993-1998 przez dwie kadencje zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Jest Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność". Należy do NSZZ "Solidarność". W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Od wielu lat ściśle współpracuje z Stowarzyszeniem Uwłaszczeniowym "Orzeł" w dziedzinie realizacji programu uwłaszczeniowego w naszym mieście. Od wielu lat pracuje nad usystematyzowaniem i skoordynowaniem ustawy w zakresie przekształceń własnościowych, uwzględniającej wszystkich obywateli, jako beneficjentów prywatyzacji. Współtworzył uchwałę Miasta Zgierza realizującą "małe powszechne uwłaszczenie" ponad 1/3 Zgierzan.

Informacje w Wikipedii


Poprzednia strona: Dawid Krystian Ber
Następna strona: Wanda Chotomska

Print this page