cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

Page 1 of 2  > >>

06/02/15
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż dobiegły końca prace budowlane prowadzone w budynku Muzeum Miasta Zgierza, kończąc jednocześnie rzeczową realizację projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

08/11/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Uprzejmie informujemy, iż w związku z prowadzeniem prac rewitalizacyjnych na terenie parku miejskiego w Zgierzu na wysokości nr 28 w dniach od 26 do 30 sierpnia zostanie zamknięta dla ruchu ul. Piątkowska.

04/04/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej" w pierwszej kolejności zostanie wykonana strefa rekreacyjno-wypoczynkowa, w ramach której planuje się przede wszystkim rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz budowę nowych zróżnicowanych wielkościowo miejsc spotkań i rekreacji rodzinnej.
04/02/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
W dniu dzisiejszym (02.04.2014 r.) protokolarnie przekazano teren budowy wykonawcy zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej".
04/01/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
W dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16 - sala 110) odbędzie się przekazanie terenu budowy dla zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej".
02/18/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
W dniu 17 lutego 2014 r. na Plac Kilińskiego przyjechał z wizytą Wojewódzki Konserwator Zabytków Pan Wojciech Szygendowski, który na miejscu przyglądał się postępom prac wykonywanych na rewitalizowanym obszarze.
02/14/14
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
Dostrzegając konieczność korekty formy muru oporowego, który zgodnie z założeniami projektu budowlanego ma upamiętnić początki przemysłu włókienniczego na ternie województwa łódzkiego i jego założyciela Rajmunda Rembielińskiego, Gmina Miasto Zgierz wystąpiła ze stosownym wnioskiem do Konserwatora Zbytków.
12/12/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Wczoraj tj. 11 grudnia 2013 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy zadania pn.: "Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu" wykonawcy - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "STEINBUDEX - J.M."

11/28/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Uprzejmie informujemy, iż

11/28/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

W związku z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" i rozpoczęciem prac rewitalizacji wschodnich części Placu Kilińskiego uprzejmie informuję, iż z początkiem grudnia 2013 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu w tym obszarze. Wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice od wewnętrznych stron ćwiartek placu, oraz ruch pieszych wewnątrz rewitalizowanych ćwiartek. Aktualnie nie zostanie zamknięty chodnik wzdłuż ul. 1 Maja i ul. Długiej oraz bez zmian zostaną przystanki autobusowe.

11/14/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
W dniu 15 listopada 2013 r. o godzinie 9.00 nastąpi uroczysty odbiór zrewitalizowanego w ramach przedmiotowego projektu ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.
09/04/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz
W dniu 5 września 2013 r. o godzinie 12.00 nastąpi oficjalne przekazanie placu budowy ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu wykonawcy - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "STEINBUDEX - J.M."
04/18/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

W dniu 16 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

04/03/13
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

W dniu 21 marca 2013 r. podpisano umowę z firmą wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza".

10/17/12
Category: Rewitalizacja_HCMZ
Posted by: umzgierz

Planowane zadania (czynności) w poszczególnych latach:


Poprzednia strona: O projekcie
Następna strona: Postępowania w projekcie

Print this page