cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Polityka prywatnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Polityka prywatności

Każdego Użytkownika serwisów internetowych www.miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl obowiązuje aktualna Polityka prywatności. Korzystanie w każdej formie z serwisów oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności.

Właścicielem i administratorem serwisów internetowych dostępnych pod adresami http://www.miasto.zgierz.pl oraz http://e-gospodarka.miasto.zgierz.pl/ jest Gmina Miasto Zgierz z siedzibą w Zgierzu 95-100, Plac Jana Pawła II 16.

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników w witrynach miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Oznacza to, że Gmina Miasto Zgierz deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego strony: miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili.

Wszelkie informacje podane bezpośrednio przez Użytkownika lub związane z wizytą w serwisach internetowych miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl są wykorzystywane jedynie w celach technicznych, statystycznych lub w celu optymalizacji serwisu (tj. w celu właściwej obsługi wizyty Użytkownika, wprowadzania usprawnień w korzystaniu ze stron) oraz prawidłowej realizacji komunikacji z Użytkownikami.

Dane gromadzone w serwisach internetowych miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl mają postać:

  • danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą Użytkownika na stronach internetowych (wpisy w logach serwerowych*[1], adresy IP*[2], pliki cookies*[3], itp.);
  • dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika danych w formularzach lub podanych w poczcie e-mail redakcja@umz.zgierz.pl (dane osobowe dotyczące komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a redakcją serwisów).

Ujawnienie danych osobowych bez zgody Użytkownika przez administratora może nastąpić jedynie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów szczególnych (np. Policji).

Warunkiem przesłania do Użytkownika jakiejkolwiek informacji zwrotnej od miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl drogą elektroniczną jest uzyskanie jego zgody na otrzymywanie informacji na podany adres poczty elektronicznej, dotyczy to również "niezapowiedzianych wiadomości" t.j. odnoszących się bezpośrednio do serwisów miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl niekomercyjnych wiadomości, na których wysyłanie Użytkownik wyraził zgodę korzystając z ww. serwisów; w tym ostatnim przypadku warunkiem nieprzesyłania tych informacji jest złożenie wyraźnego sprzeciwu przez Użytkownika.

Gmina Miasto Zgierz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności, przy czym wprowadzane zmiany nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Gmina Miasto Zgierz nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników serwisów miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane osobowe podane przez samych Użytkowników przy okazji publikacji artykułów i innych materiałów oraz wypowiedzi w Księdze gości i na forum dyskusyjnym w serwisach miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie ma możliwości zabezpieczenia autorów publikacji oraz Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce prywatności.

Gmina Miasto Zgierz dokłada wszelkich starań, aby przekazywane w serwisach treści i informacje były wiarygodne i aktualne, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych danych przez Użytkowników.

Opinie wyrażane przez Użytkowników (księga gości, forum dyskusyjne) nie zawsze są zgodne z opinią Gminy Miasto Zgierz oraz redakcji serwisów miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl.

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z subskrypcji newslettera Infoserwisu, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela miasto.zgierz.pl drogą elektroniczną.

Serwisy miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl zawierają odnośniki do innych stron WWW. Gmina Miasto Zgierz nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko serwisów miasto.zgierz.pl oraz e-gospodarka.miasto.zgierz.pl.

Kontakt
Urząd Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
e-mail: redakcja@umz.zgierz.pl,
tel. 42 714 31 59

 

*[1] Logi serwerowe zawierają zapis komunikacji pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem stron internetowych podczas wizyty Użytkownika na stronach internetowych, m.in. adresy IP pozwalające ustalić, skąd inicjowane było połączenie z serwerem oraz elementy serwisu pobierane przez przeglądarkę internetową Użytkownika.

*[2] Numer komputera podłączonego do sieci, w tym Internetu. Może być na stałe przypisany do komputera Użytkownika lub być mu przydzielany dynamicznie przy każdym połączeniu. Może pozwalać na lokalizację komputera Użytkownika łączącego się z serwisem.

*[3] Technologia ułatwiająca m.in. wprowadzanie przez Użytkownika danych do formularzy internetowych. Pliki cookies przekazywane są do Państwa przeglądarek internetowych, następnie przechowywane w pamięci komputerów i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączenie z danym serwisem. Pliki cookies są usuwane z systemu po dacie wygaśnięcia danego ciasteczka. Każdy użytkownik może również samodzielnie usunąć pliki z przeglądarki z której korzysta. Pliki cookies ze stron miasto.zgierz.pl są wykorzystywane wyłącznie w obrębie tego serwisu i nie są udostępniane innym podmiotom.

Strona miasta Zgierza (www.miasto.zgierz.pl)

Nazwa cookiesPrzeznaczenieCzas życia
CMSSESSID...Identyfikator sesjido końca sesji
mleInformacja na temat wybranego języka24 godziny
cmsms_statistics_javascript_detectedInformacja czy przeglądarka obsługuje javascript1 godzina
cmsms_statistics_module_resolutionInformacja o rozdzielczości monitora stacji klienta1 godzina
cmsms_statistics_javascript_detectedInformacja czy przeglądarka obsługuje javascript1 godzina
cmsms_statistics_module_colordepthInformacja o głębokości kolorów monitora stacji klienta1 godzina

Portal gospodarczy (e-gospodarka.miasto.zgierz.pl)

Nazwa cookiesPrzeznaczenieCzas życia
CMSSESSID...Identyfikator sesjido końca sesji
PRZETARGI_MIASTO_ZGIERZ_clientIdetyfikator sesji z portalu www.umz.zgierz.pl
(dostępny na http://e-gospodarka.miasto.zgierz.pl/index.php?page=gospodarcze2)
do końca sesji
cmsms_statistics_javascript_detected
Informacja czy przeglądarka obsługuje javascript
1 godzina
cmsms_statistics_module_resolution
Informacja o rozdzielczości monitora stacji klienta
1 godzina
cmsms_statistics_module_colordepth
Informacja o głębokości kolorów monitora stacji klienta1 godzina

Poprzednia strona: Forum
Następna strona: Zadaj pytanie

Print this page