cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

08/13/14
Category: Marketing i promocja
Posted by: umzgierz

W Zgierzu montowane są tablice z opisami najważniejszych zabytków miasta. Powstaje w ten sposób szlak spacerowy pod nazwą "Trakt jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza". Tablice oprócz historii danego obiektu zawierają archiwalne zdjęcia budynków czy ciekawych miejsc. Każdą zdobi mąsiężna figurka jeża.

01/27/14
Category: Marketing i promocja
Posted by: umzgierz

W dniu 24 stycznia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, pt:" Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowa i promocja marki".

02/27/13
Category: Marketing i promocja
Posted by: umzgierz

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłosiło konkurs nr RPLD.03.02.00-20/13 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Poprzednia strona:
Następna strona: Trakt Jeża

Print this page