cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AlbertianaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Albertiana

Miasto Zgierz jest gospodarzem eliminacji regionalnych, podczas których zmagają się zespoły artystyczne oraz soliści z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizację w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Organizatorzy: Prezydent Miasta Zgierza, Fundacja im. Brata Alberta.

Współorganizatorzy: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu.

Miejsce: Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza - ul. Leśmiana 1


Poprzednia strona: Miejskie Imprezy Cykliczne
Następna strona: Zgierskie Spotkania Taneczne "Drgania Przestrzeni"

Print this page