cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Działania 2008Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Działania 2008

Działania o charakterze społeczno-kulturalnym na rzecz mieszkańców miasta w 2008 r.

 1. 18.03.08 r. - Wieczór poetycki z udziałem Zgierskiej Grupy Poetyckiej "Nietakt"
  Celem spotkania było przedstawienie najnowszej twórczości poetów oraz prezentacja ich ostatniego tomiku wierszy
 2. 15.04.-17.06.08 r. - Warsztaty literackie (cykl 8 spotkań)
  Omówiono trendy w najnowszej literaturze polskiej i obcej. Zajęcia poprowadzone w nowoczesny, atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem metod aktywizujących były dla uczestników wyjątkowym doświadczeniem, a Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o najciekawsze pozycje z zakresu literatury współczesnej.
 3. 16.04.08 r. - Spotkanie metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy
  Zajęcia o charakterze szkoleniowym dla nauczycieli bibliotekarzy ze szkół miasta i gminy. Zaprezentowano najnowsze publikacje z dziedziny bibliotekarstwa, zaproponowano różne formy współpracy.
 4. 04.05.08 r. - Warsztaty tańca chasydzkiego w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
  Warsztaty adresowane były do osób reprezentujących różne kategorie wiekowe. Uczestnicy mieli okazję poznać specyficzną muzykę żydowską i nauczyć się pląsów w kręgu. Pedagodzy i studenci uczestniczący w warsztatach podkreślali ich wyjątkowe walory integrujące.
 5. 04, 05 i 06.05.08 r. - Warsztaty kultury jidysz w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
  Uczestnicy warsztatów poznali alfabet języka jidysz. Uczyli się krótkich tekstów poetyckich i piosenek. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o zwyczajach i kulturze żydowskiej, poznali smak najbardziej charakterystycznych dań kuchni żydowskiej
 6. 08.05.08 r. - Sztuka w przestrzeni publicznej (prelekcja) w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
  Prezentacja multimedialna opatrzona ciekawym komentarzem dostarczyła uczestnikom informacji o sztuce realizującej się w formie często bardzo awangardowych, zaskakujących pomysłów na ulicach i budynkach dużych miast w różnych zakątkach świata
 7. 09.05.08 r. - "Mowa nienawiści" (prelekcja) w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
  Prelekcja na temat stosunków społecznych, akceptacji dla inności, tolerancji dla odmienności w szerokim tego słowa znaczeniu
 8. 09.05.08 r. - "Co to jest gender?" (prelekcja) w ramach Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
  Prelekcja na temat różnic między światem kobiet i mężczyzn. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się interesujących rzeczy na temat zjawiska "schodów" lub "szklanego sufitu".
 9. 27.05.08 r. - Warsztaty muzyczne dla dzieci uczestniczących w "Festiwalu sztuk wszelakich" (MDK)
  Zajęcia warsztatowe, które odbyły się w Bibliotece w ramach współpracy z MDK.
 10. 20.09.08 r. - Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  Słuchaczom Uniwersytetu przedstawiono kilka propozycji warsztatów i innych form współpracy oferowanych przez PBW, filia w Zgierzu osobom nieczynnym zawodowo, ale chcącym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym
 11. 27.10.08 r. - Spotkanie metodyczne dla pedagogów i psychologów z powiatu zgierskiego
  Biblioteka jest miejscem, w którym nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy mogą podzielić się swoją wiedzą z innymi, zaprezentować ciekawe metody pracy, poznać ofertę Biblioteki dotyczącą danej dziedziny wiedzy
 12. 04 i 06.11.08 r. - Warsztaty z biblioterapii
  W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy dowiedzieli się, że tekst literacki może być punktem wyjścia do rozmowy o trudnych problemach życiowych i lustrem, w którym lepiej można dostrzec samego siebie oraz innych ludzi.
 13. 05, 12, 19 i 26.11.08 r. - Warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat metod skutecznego uczenia się
  Warsztaty, które udowodniły uczestnikom, że w każdym wieku można ćwiczyć swoją pamięć i osiągać sukcesy w nauce np. języka obcego.
 14. 27.11.08 r. - Warsztaty antywykluczeniowe dla osób uczestniczących w projekcie "Archiwum historii mówionej"
  Zajęcia, które zrealizowano dla osób uczestniczących w projekcie. W formie działań warsztatowych przekazano informacje o sztuce budowania szacunku do siebie i do innych, pozbywaniu uprzedzeń, budowaniu pozytywnych relacji w grupie społecznej.
 15. 27.11.08 r. - Podsumowanie projektu "Archiwum historii mówionej. Historia zgierskiej oświaty". Spotkanie z młodzieżą i nauczycielką koordynującą projekt
  Spotkanie w czasie którego dokonano podsumowania dotychczasowej pracy w ramach projektu, omówiono materiał, który powstał wyniku kilkumiesięcznej pracy młodzieży (album obrazujący historię Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu oraz wywiady ze znanymi w Zgierzu nauczycielkami nagrane na taśmie filmowej)
 16. 06.12.08 r. - Mikołajki w Bibliotece
  W gablotach wystawowych przygotowano wystawę najpiękniejszych książek związanych z tematem Bożego Narodzenia a pod gablotami, na stołach, wyłożono dla czytelników, jako dary od Mikołaja, szereg książek. Przeprowadzono loterię fantową. Każdy z losów zawierał jakąś niespodziankę. Wszystkim czytelnikom bardzo spodobał się ten nowy zwyczaj.
 17. styczeń-grudzień 2008 r. - Zajęcia czytelnicze dla dzieci i młodzieży
  W ciągu roku zrealizowano 32 godziny zajęć z dziećmi i młodzieżą na tematy dotyczące pór roku, dobrego wychowania, sposobów poszukiwania informacji w bibliotece, umiejętności efektywnego uczenia się, poszukiwania znaczenia słów itp.
 18. styczeń-grudzień 2008 r. - Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu
  Biblioteka od kilku lat realizuje zajęcia o charakterze biblioterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, przygotowuje specjalne pomoce dydaktyczne, co roku uczestniczy w obchodach Dnia Dziecka przygotowując specjalnie na te okazję odpowiednie gry i zabawy literackie.

Poprzednia strona: Pedagogical Library them. prof. Tadeusz Kotarbinski in Lodz - branch in Zgierz
Następna strona: Gallery photo

Print this page