cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Elżbieta Joanna ZytekProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Elżbieta Joanna Zytek

Oprócz zadań realizowanych w związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu Zgierskiego Banku Spółdzielczego - Przyjaznego dla mieszkańców Naszego miasta, jest osobą szczególnie angażującą się w życie społeczne miasta Zgierza wspierając działania lokalnego środowiska.

Angażuje się:
- w działania mające na celu bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców Naszego Miasta
- w promowanie i sponsorowanie wydarzeń kulturalnych – festynów, festiwali, wystaw,
- organizację imprez sportowych o charakterze masowym,
- czynnie uczestniczy we wspomagania akcji charytatywnych dla podopiecznych pomocy społecznej.

W szczególny sposób zaangażowała się we współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych, (intelektualnie, niewidomych, opieki hospicyjnej).

Od roku 2000 aktywnie promuje społeczną budowę Centym Rehabilitacyjno-Szkoleniowego z Domem Mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu.

To właśnie dzięki organizowanym przez Panią Elżbietę Zytek akcjom - wystawom prac osób niepełnosprawnych, aukcjom prac, prowadzonym licytacjom, a także pozyskiwaniem sponsoringu, udało się gromadzić środki na tak bardzo potrzebne powstawanie obiektu służącego rehabilitacji i terapii, w którym już dziś formy wieloprofilowej pomocy otrzymuje ponad 500 rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Zgierza.

Podopieczni Stowarzyszenia nadali Pani Elżbiecie Zytek tytuł Dobrego Anioła.

Wywiad z Panią Prezes Elżbietą Zytek prezentujący dokonania i plany BS Zgierz


Poprzednia strona: Bernard Zboiński
Następna strona: Marian Filipowicz

Print this page