cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP IProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

"Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii marketingowej promującej markę Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy" i hasła promocyjnego "Zgierz miastem Biedermeier".

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej "Miasta Tkaczy"
 2. Promocja marki "Miasta Tkaczy" i hasła "Zgierz miastem Biedermeier"
  - Opracowanie i wydanie trzech katalogów po Mieście Tkaczy w stylu Biedermeier
  - Opracowanie i druk broszury o Mieście Tkaczy
  - Produkcja spotów telewizyjnych
  - Reklama w telewizji
 3. Organizowanie i kreowanie wydarzeń w Mieście Tkaczy
  - Organizacja imprezy masowej promującej markę "Miasto Tkaczy"
  - Organizacja konferencji "Marka Miasto Tkaczy"

Koszt całkowity projektu: 168.000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 142.800,00 zł

Wkład własny: 25.200,00 zł

Okres realizacji projektu: 2012

POSTĘPOWANIA w projekcie - etap I

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: Projekt "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego"
Następna strona: Postępowania w projekcie "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - Etap I

Print this page