cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

tel. 042 716 03 27
tel. 042 716 25 15 w. 222 i 223 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
tel. 042 716 25 15 w. 238 - pomoc społeczna

e-mail: gops@gmina.zgierz.pl
www: www.gmina.zgierz.pl

Kierownik: Małgorzata Bibel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu, został powołany Uchwałą Nr VI/34/90 Rady Gminy Zgierz do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

O pomoc z GOPS mogą ubiegać się osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie jej pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają osoby i rodziny spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art.3 pkt. 2-11 ustawy.


Poprzednia strona: Fundusz Alimentacyjny
Następna strona: Grupa AA "Marysieńka"

Print this page