cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

    

Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-15:00, w soboty 6:00-13:00

 • Zgierz, ul. Barlickiego 3a - tel. 42 716 67 57
 • Zgierz, ul. Wiosny Ludów 22 - tel. 42 716 37 30
 • Kody odpadów

  *** 

  Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dn. 28.12.2012 r. (zmienioną uchwałą Nr XXXIV/372/13 Rady Miasta Zgierza z dn. 26.03.2013 r.):

  §4. Na terenie Gminy Miasto Zgierz powstanie jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przyjmujący od mieszkańców:

  1) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  2) odpady wielkogabarytowe,
  3) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  4) zużyte opony.

  §5. Właściel nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa §4 zobowiązany jest dostarczyć do ogólnodostępnego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz może dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, szkla, tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.

  ***

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz


Poprzednia strona: Pojemniki lub worki foliowe w kolorze żółtym
Następna strona: Elektrośmieci

Print this page